Klimat

Grecja to państwo, które ma to szczęście, że położone jest w strefie klimatu podzwrotnikowego śródziemnomorskiego. W związku z tym jego mieszkańcy mogą cieszyć się długimi, gorącymi i suchymi latami oraz raczej bardzo łagodnymi i wilgotnymi zimami. Z racji swego położenia, Grecja posiada różnice klimatyczne pomiędzy jej północną a południową częścią. Okolice Aten bywają latem bardzo gorące, suche i pogodne. Zimy na tych terenach mają raczej wilgotny charakter a temperatury rzadko spadają poniżej zera. Zdarzają się jednak sporadyczne opady śniegu, które często bardzo zaskakują tamtejszych mieszkańców. Góry zachodniej i północnej Grecji charakteryzują się pogodnymi latami oraz zimami bogatymi w opady śniegu. Różnice klimatyczne pomiędzy północną a południową częścią kraju odbijają się również w przeciętnej rocznej temperaturze, która w Grecji Południowej wynosi około 19 stopni Celsjusza i jest o 3 stopnie wyższa od średniej rocznej temperatury na terenach północnych. Jak wynika ze specyfikacji klimatu Grecji, nie należy ona do krajów, w których występują obfite całoroczne opady atmosferyczne.