Gospodarka

Grecja po wejściu do Unii Europejskiej zmieniła strukturę swojej gospodarki. Skupiła szczególną uwagę na usługach takich jak transport, turystyka i handel. Z racji przyjaznych warunków klimatycznych nie zrezygnowała w pełni z rolnictwa, które stanowi obecnie główne źródło utrzymania dla 9 procent ludności tego kraju. Pomimo znacznej poprawy sytuacji gospodarczej Grecji, kraj ten nadal nie należy do czołówki najlepiej rozwiniętych państw europejskich. Boryka się z dużą inflacją, bezrobociem oraz raczej niskim wykształceniem pracowników. Obecnie Grecja czerpie największe korzyści z turystyki. Kraj ten rocznie odwiedza około 10 milionów turystów z całego świata. Najczęściej chodzi o mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.